Výkon AD9854 na výstupu ( za zesilovačem BFR91 ), přes útlumový článek 20 dB je asi 5 dBm.
Poměr signál / šum, kde hodiny DDS jsou 20 MHz a jsou násobeny 15x na 300 MHz.


Harmonické kmitočty do 300 MHz.


Pokles amplitudy při přeladění z 1 MHz do 100 MHz, - 3dB / 70 MHz.


Dolní propust 115 MHz za AD9854.
Propojení konektoru AD9854 s Nucleo.
Letování obvodu AD9854